Υπηρεσίες

Αποθήκευση προϊοντων

Σας παρέχουμε τις απαραίτητες συνθήκες για Ασφαλή Αποθήκευση των προϊόντων σας.

Πληροφορίες

Οι πλήρως εξοπλισμένες εγκαταστάσεις της εταιρείας ΑΦΟΙ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΙ, διαθέτουν όλο τον απαιτούμενο τεχνολογικό και μηχανολογικό εξοπλισμό για την υποστήριξη των απαιτούμενων εργασιών, με σκοπό την παροχή της μέγιστης ασφάλειας και αξιοπιστίας στην διαχείριση των εμπορευμάτων.
- Αποθήκευση
- Picking
- Συσκευασία
- Ανασυσκευασία
- Παλετοποίηση
- Σταθερό θερμοκρασιακό εύρος
- Συστήματα πυρασφάλειας
- Υδραυλικές ράμπες και φυσούνες
- Παραλαβή προϊόντων παλετοποιημένων
- Μακροσκοπικό ποιοτικό έλεγχο
Image